Бизнес — процесс превращения времени в капитал, т. е. процесс капитализации времени.