Цитаты на тему «А по весне»

о-о-о-онь, колькi цёплага,
мрыйнага,
Што нi у ахапцы знясцi.вакОл.
вако-о-о-л.
Звонка шчабечуць, глядзяць
ды пiльна так.
Кожная, быццам бы той сакОл.
У-у-у-унь, яно як, заблЕшчыла,
Слепiть, мiлУе, наскрОзь.
Э-э-эгей!..
Вылячыць хвор, запЕсцiць
гоманам веснавЫм палей.
ВЕтрамi дай хвiлiнам,
Травамi дай руч’ём.
О-о-онь, оно як, iгрывае.
у-у-у-унь, оно як, з цяплом.